Identyfikacyjny numer IP

IP, czyli co? IP to skrót od angielskich słów Internet Protocol, które jak nie trudno się domyślić oznaczają protokół internetowy. Nie dla wszystkich jest jednak jasne, czym taki protokół jest. Wytłumaczyć można to na przykładzie z życia wziętym – jeśli wchodzimy do jakiegoś miejsca, np. restauracji, w której należy podporządkować się do konkretnych reguł, możemy […]